<< powrót do strony Biblioteki Wilanowskiej

Status prawny

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury. Biblioteka posiada osobowość prawną. Organizatorem Biblioteki w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) jest miasto stołeczne Warszawa. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.

Biblioteka działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 110 poz. 721 z 1997 r. z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
3. Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy:
Uchwała Nr XXIII/419/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie likwidacji działającej w formie jednostki budżetowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i utworzenia Biblioteki pn. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Opracowane przez: Data opracowania: 2017-09-05 15:57:16
Opublikowane przez: Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-05 16:24:17