<< powrót do strony Biblioteki Wilanowskiej

Majątek

(stan na dzień 31 grudnia 2013 r.)
Rzeczowe aktywa: 50.867,00 zł.
Wartości niematerialne i prawne: -
Aktywa obrotowe: 2.681,00 zł.
Zbiory biblioteczne: 1.559.165,00 zł.

Opracowane przez: Data opracowania:
Opublikowane przez: Data ostatniej modyfikacji: